Jak zdobywać punkty?


Jesteś Instalatorem?
Otrzymasz punkty za zakup produktów Partnerów programu.

Partner Produkt Punkty
Elektronicznie pompy obiegowe
LFP Duże pompy POe MEGA i MEGA1
Lista pomp
600
LFP Małe pompy POe MEGA i MEGA1
Lista pomp
400
LFP Pompa EXPERIA 80
LFP Pompa MAXIMA2 80
LFP Pompa ePOr 80
LFP Pompa SPRINTA 80
LFP Pompa ePCO 80
LFP Pompa EMPIRA 70
Standardowe pompy obiegowe
LFP Pompa EFEKTA 70
LFP Pompa 25POr40 60
LFP Pompa 25POr60 70
LFP Pompa POr80 120
Elektroniczne pompy cyrkulacyjne
LFP Pompa PWe MEGA 600
LFP Pompa ERGA 80
Standardowe pompy cyrkulacyjne
LFP Pompa PW (s,t,u,w) 600
LFP Pompa PWr
Lista pomp
200
LFP Pompa 15PWr14C 80
Inne
LFP Sterownik typu SP2000 40
LFP Pompa ogrodowa 80
LFP Pompa zatapialna 80


Jesteś Sprzedawcą?
Otrzymasz punkty za sprzedaż produktów Partnerów programu.

Partner Produkt Punkty
Elektronicznie pompy obiegowe
LFP Duże pompy POe MEGA i MEGA1
Lista pomp
350
LFP Małe pompy POe MEGA i MEGA1
Lista pomp
250
LFP Pompa EXPERIA 45
LFP Pompa MAXIMA2 45
LFP Pompa ePOr 45
LFP Pompa SPRINTA 45
LFP Pompa ePCO 45
LFP Pompa EMPIRA 40
Standardowe pompy obiegowe
LFP Pompa EFEKTA 40
LFP Pompa 25POr40 35
LFP Pompa 25POr60 40
LFP Pompa POr80 70
Elektroniczne pompy cyrkulacyjne
LFP Pompa PWe MEGA 350
LFP Pompa ERGA 45
Standardowe pompy cyrkulacyjne
LFP Pompa PW (s,t,u,w) 350
LFP Pompa PWr
Lista pomp
110
LFP Pompa 15PWr14C 45
Inne
LFP Sterownik typu SP2000 25
LFP Pompa ogrodowa 45
LFP Pompa zatapialna 45


Jesteś Projektantem?

Punktami premiujemy Projektantów, którzy tworzą lub współtworzą projekty instalacji z wykorzystaniem produktów Partnerów.

» Pobierz formularz rejestracji projektu